Pressemelding: Stendi blir Norges ledende omsorgsbedrift

22.01.19: Ambea og Aleris Omsorg slår seg sammen, og Norge får en ny omsorgsaktør under varemerket Stendi. Sammen skal vi skape varmere og mer varierte omsorgstjenester.

Blomst i kornåker

Stendi er det nye navnet på tidligere Aleris Omsorg.

Stendi er fra 22. januar 2019 en del av Ambea-gruppen, som med overtakelsen blir en av Nordens ledende aktører innen omsorgstjenester med ca 26 000 medarbeidere.

– Jeg ser spesielt frem til alle de positive virkningene dette vil ha for våre brukere. Flere dyktige medarbeidere i organisasjonen innebærer også flere muligheter for oss til å utveksle erfaringer og forhåpentligvis nå en enda høyere kvalitet, sier Erik Sandøy, adm. dir. i Stendi.

Oppkjøpet gjelder omsorgsdelen av Aleris-konsernet, som fortsetter å drive virksomhet innenfor helsesektoren under Aleris-merket. Omsorgsvirksomheten i Norge får det nye navnet Stendi.

Oppkjøpet betyr at Ambea vokser med ytterligere rundt 800 brukere innen barnevern, heldøgns omsorg , brukerstyrt personlig assistanse (BPA), eldreomsorg og seniortjenester. Dette gjør at Stendi blir Norges ledende aktør innen omsorgstjenester.

Ambeas oppkjøp av Aleris Omsorg inkluderer virksomheter i Sverige, Norge og Danmark. Ambeas norske virksomhet før oppkjøpet besto av rundt 60 boliger under navnet Heimta.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å kunne ønske våre nye, norske kollegaer velkomne. De enhetene vi overtar fungerer veldig bra, og jeg tror vi vil kunne hente mye inspirasjon og praktiske løsninger fra vår norske virksomhet, noe som kan være til nytte for hele den nye organisasjonen, sier Ambeas konsernsjef Fredrik Gren.

Erik Sandøy vil være den øverste ansvarlige for Ambeas samlede virksomhet i Norge, inkludert Heimta. Heimta vil inntil videre fortsette vanlig drift, med samme navn, hjemmeside og juridiske struktur som i dag, men vil på sikt integreres i Stendi.

Markedsledende i Skandinavia

I Sverige vil oppkjøpe bidra til at Ambea får tilført 50 boenheter, 110 familiehjem og 14 hjemmetjenesteenheter, samt polikliniske enheter på ni steder, som er sorterte under de etablerte forretningsområdene Vardaga og Nytida. Veksten av medarbeidere og virksomheter betyr at Ambea også vil være markedsledende i Sverige.

Ambea blir også Danmarks største private aktør innen omsorgstjenester under varemerket Altiden. Danmark er et nytt marked for Ambea, og der blir det blant annet lagt til seks sykehjem, åtte hjemmetjenesteenheter, to hjem for voksne med funksjonshemming og et nettverk på to steder innenfor poliklinisk omsorg, individ og familie.

Samlet betyr oppkjøpet at Ambea er en av Nordens ledende aktører innenfor omsorgstjenester med markedsledende posisjon i Sverige, Norge og Danmark.

En hjemmesykepleier fra stendi er på hjemmebesøk hos en eldre kvinne, de smiler og hygger seg. En familie snakker og ler på en benk i en park.

Mer effektiv kvalitetsomsorg for flere

Arbeidet i Stendi fortsetter som vanlig, med de samme medarbeiderne, og brukerne får den samme støtten og omsorgen som de er vant til.

– Vi er glade for å bli en del av Ambea. Det er en trygg og stabil aktør som viser at tydelige rutiner og innovative løsninger hvor brukernes opplevelser er i fokus høyner kvaliteten i omsorgsarbeidet, sier Erik Sandøy.

– Ambea og Aleris Omsorg har det samme stabile grunnlaget når det gjelder verdier, bedriftskultur og synet på kvalitet og innovasjon. Vi passer godt sammen, og sammen kan vi bygge Nordens ledende omsorgsbedrift for kvalitets- og innovasjonsutvikling, sier Fredrik Gren.

I Ambea, der kvalitetssystemet Qualimax allerede anses som ledende i bransjen, styrkes nå mulighetene for enda mer effektiv og kvalitativ omsorg. Når antall medarbeidere i selskapet nå nesten dobles og antall brukere øker til 11 000, ser Ambeas konsernsjef Fredrik Gren fordeler som kan være til nytte for samfunnet som helhet:

– En større grunnflate av virksomheter og erfaringer fra både medarbeidere og omsorgsmottakere gir et bedre grunnlag for oss i å drive utviklingen av innovativ omsorg av høy kvalitet. Dette betyr at vi kan tilby enda mer effektiv omsorg av høy kvalitet, noe som i mindre grad belaster skattebetalerne.