Vel mottatt filmpremiere og fagfrokost for Stendi

28.05.21: Det var over 500 påmeldte da Stendi inviterte til en digital fagfrokost med premierevisning av filmen «Det utenkelige», etterfulgt av en tverrfaglig panelsamtale hvor fagpersoner fra filmen deltok.

Programleder Ole André Sivertsen mener filmen burde sees av alle foreldre. 

- Denne filmen traff meg som pappa og jeg mener den burde vært obligatorisk for å få foreldresertifikatet som jeg kaller det, mente Ole. 

Han innledet fagfrokosten med å høre Stendis administrerende direktør Ingvild Kristiansen fortelle om bakgrunnen for filmen. 

- Vårt viktigste formål med filmen har vært å dele kunnskap og kompetanse om barn og unge som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA). Private tjenesteleverandører opparbeider seg ofte spesialistkompetanse på komplekse fagområder i samarbeid med våre offentlige oppdragsgivere. Så kan vi være flinkere til å synliggjøre og dele denne fagkunnskapen videre sånn at andre kan dra nytte av den, og det ønsket vi å gjøre noe med her, sa Ingvild. 

Foto: Skjermdump fra panelsamtalen: Programleder Ole André Siverten i samtale med administrerende direktør i Stendi Ingvild Kristiansen.

Hun understreket også at det burde jobbes mer systematisk med forebygging ettersom belastningene og konsekvensene er så store både for barn som utøver og barn som opplever skadelig eller problematisk seksuell atferd. 

- Hvis man tenker på hvor mye ressurser som kan gå med i etterforskning, rettsprosess og straff, psykososial oppfølging, kanskje sykemelding og avbrutt skolegang og så videre – så tenker jeg at man helt åpenbart burde legge mer innsats i forebygging. Og da tror jeg et viktig tiltak er at ressursene og kompetansen på dette feltet finner hverandre og samarbeider enda bedre enn vi gjør i dag, sa Ingvild. 

Etter filmvisningen var det panelsamtale med medvirkende i filmen psykologspesialist Eva Mørch fra Ressursenhet V27 ved Betanien Sykehus, Familieterapeut & Sexolog ved Curasenteret Thomas Winther, Psykologspesialist & spesialist i klinisk sexologi ved Villa Frisk Anders Lindskog, og pedagog og leder i Familiehjem Sør i Stendi Tone Benedikte Hunskaar. Publikum sendte inn flere interessante spørsmål som ble diskutert. 

Foto: Skjermdump fra panelsamtalen

Over 500 personer hadde meldt seg på arrangementet, og representanter fra bla. Bufetat, kommunale barnevernstjenester, barnehusene, Politiet, kriminalomsorgen og mediene fulgte sendingen, og det er kommet mange positive tilbakemeldinger både underveis og i etterkant. 

- Mange melder tilbake at de nå har fått opp øynene for at det faktisk er muligheter for å hjelpe disse barna, og at kompetansen finnes. Vi håper filmen kan bidra til å vri fokuset over på behandling og hjelp, og at barna og de unge det gjelder kan vite at det er håp og at de ikke er alene, sier Tone.

Hun mener dette er et område som har fått alt for lite oppmerksomhet og at filmen er aktuell for alle som jobber med barn og unge: alle biologiske foreldre, fosterforeldre, folk som jobber i skoler, barnehager og barnevernstjenester. 

- Vi fikk til og med en tilbakemelding fra en som fortalte at han selv hadde vært et av barna filmen snakket om. Han sa et fokus på hjelp og behandling i stedet for straff kanskje kunne ha gitt muligheten for et annerledes liv. Slikt treffer oss, og viser hvor viktig dette temaet er, avslutter Tone. 

Filmen ble også omtalt hos NRK Vestfold og Telemark på TV og NRK Radio - Ettermiddag i Vestfold og Telemark.   

Foto: Skjermdump NRK Vestfold og Telemark.

Filmen er laget av Feber Film for Stendi.

Stendi håper at så mange som mulig nå ser filmen og benytter den inn i arbeid opp mot barn og unge. Vi jobber nå med å tilgjengeliggjøre fagfrokosten. 

Ønsker du å se filmen? Klikk her.