Stendi lanserer spillbasert opplæring for miljøarbeidere

Stendi lanserer i disse dager iCare - et simuleringsspill som gjør det mulig for ansatte å øve på interaksjon med virtuelle beboere med varierende utfordringer. Målet med spillet er å bidra til bevisstgjøring og refleksjon rundt det å jobbe med barn, unge og voksne.

Karakterene i iCare

Handlingen i spillet foregår i en omsorgsbolig med tre beboere. Selve designet på spillrommet har tatt utgangspunkt i Stendis aktivitetssenter Kikut i Lier kommune. I iCare inntar spilleren karakteren miljøterapeuten «Roar» som skal håndtere forskjellige hverdagssituasjoner og komplekse problemstillinger man kan støte på som miljøarbeider. Beboere med ulikt behov og ulike diagnoser, samt to kollegaer med ulik forståelse av hvordan beboerne bør møtes, gjør at spilleren stilles overfor ulike valg. 

- Spillet er et svært godt utgangspunkt for faglige diskusjoner rundt etiske dilemmaer, relasjoner, grensesetting og andre utfordringer vi møter i vår hverdag i Stendi. Verktøyet er utviklet for å gjøre ansatte tryggere og modigere i samhandlingen med beboerne. Tanken er å sikre at man kan øve i trygge omgivelser ifølge Line Dahl Remfeldt, direktør for Fag og Kvalitet i Stendi.

Kunnskap man ikke kan lese seg til

Spillet, som skal brukes i opplæring og i veiledningsøyemed, er utviklet av Attensi, som har spesialisert seg på simuleringsbasert opplæring. For å utvikle realistiske og relevante karakterer har de hatt medarbeidere fra Stendi med på laget i rådgivingen. Spillet skal tilbys alle Stendis avdelinger innen barnevern og heldøgns omsorg.

- Målet er å gi våre medarbeidere en mulighet til å trene på situasjoner der man kan bygge relasjoner. Å vite hvordan man bygger en relasjon, og ikke minst hvordan man reparerer en relasjon er essensielt innen miljøarbeiderfaget. Dette er vårt viktigste verktøy i våre daglige møter med beboerne. Men å trene på relasjonskompetanse er både komplekst og vanskelig, og heller ikke noe du nødvendigvis kan lese deg til, fortsetter Remfeldt.

Hvordan møte beboeren på en god måte?

Underveis i spillet blir spilleren belønnet med poeng, avhengig av hvordan han eller hun evner å bygge relasjoner og regulere atferd. Oppdraget er å komme i mål med ulike gjøremål, det være seg eksempelvis å få en av beboerne med OCD, som føler angst ved å gå inn på badet, til å dusje. Hvordan skal man som miljøterapeut møte beboeren på en god måte? Hvordan skal man trygge? Skal man tvinge ham? Ufarliggjøre det? Bruke humor?

Spilleren kan til enhver tid lese journalen på vaktrommet og søke råd hos sine kollegaer. Hyppige tilbakemeldinger på valgene som tas blir gitt underveis, og progresjonen måles i en egen relasjonsindikator. 

Digitalisering av læring

En tidligere versjon av spillet ble utviklet så tidlig som 2014, men har nå blitt revitalisert og skal implementeres som et ledd i digitaliseringen av læring i Stendi.

- Vi har stor tro på at vi med iCare og simuleringsbasert læring vil bli et nyttig utdanningsverktøy for våre dyktige miljøarbeidere. Det er en spennende måte å dele realkompetanse på, som jeg er overbevist om at vi komme våre beboere til gode, avrunder en entusiastisk Remfeldt.