- Stendi rekrutterte folk lokalt og leverer god kvalitet

16.08.2021: - Stendi sikret at bygget ikke ble stående ubrukt. De rehabiliterte bygget og satset på stedet. De rekrutterte folk lokalt og leverer god kvalitet. Dette ble en utrolig god historie fra dag en, og dette ble tverrpolitisk godt forankret, forteller Hans Inge Myrvold (Sp), ordfører i Kvinnherad kommune under NHO Service & Handels Arendalsuke-arrangement Velferdsmiks i helse og omsorg: hvordan kan private styrke distriktene?

Foto: Stendi

Saken er hentet fra NHO Service og Handel

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel, åpnet debatten med å peke på at aldring i distrikts-Norge blir en formidable oppgave, og at dette blir særlig krevende for mange små og mellom store kommuner. Hun ga ordet til Kåre Hagen, leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Oslomet.

Må mobilisere mer

- Som velferdssamfunn må vi mobilisere mer enn før. Ressursene vil komme fra det offentlige, fra frivillighet og sivilsamfunn, fra ny teknologi og fra næringslivet og kommersielle aktører. Det offentlige har ansvar for velferden. Utøvelsen vil bli stadig mer krevende og den bør være desentralisert. Oljen vi fant i Nordsjøen lå ikke der arbeidskraften var, så man måtte organisere seg på en ny måte. Slik blir det med helse og velferd også. Tjenestene må komme dit hvor folk bor. Det må skje ved nye løsninger og ny teknologi. Det blir en avgjørende økt mobilitet av ressurser, sier Kåre Hagen.

Kåre Hagen, leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Oslomet. Foto: NHO Service og Handel

Helt avgjørende med fritt brukervalg

Torstein Lerhol, Sp-politiker og avdelingsleder i BPA-bedriften Medvind Assistanse brenner for fritt brukervalg.

- Det må ikke bli slik at storbyene har monopol på fritt brukervalg. Det er en farlig vei å gå, sier Lerhol

- Det hender jeg blir mobbet internt i Senterpartiet og blir kalt velferdsprofitør. Det er lite nyanser i den debatten. Jeg er vedlig takknemlig for den offentlige velferden, men det er åpenbart at vi trenger alle ressurser i bruk. Dette handler om å bruke sunt bondevett. Når private kan tilby løsninger som er gode også utenfor Oslo og store byer, så må vi si ja takk. Dette handler om at brukerne skal leve sine liv på egne premisser og få tjenester tilpasset sine behov, der de bor. Å kunne få velge leverandør og mennesker som passer deg er grunnleggende viktig, sier Torstein Lerhol.

Bedriftsleder og politiker Torstein Lerhol (Sp), i debatt i Arendal i regi av NHO Service og Handel. Foto: NHO Service og Handel

Kvinnherad fikk god hjelp

Da sykehjemmet ble lagt ned i Kvinnherad i Hardanger (13000 innbyggere) tok ordfører Hans Inge Myrvold (Sp), grep og kontaktet Stendi.

- Stendi sikret at bygget ikke ble stående ubrukt. De rehabiliterte bygget og satset på stedet. De rekrutterte folk lokalt og leverer god kvalitet. Dette ble en utrolig god historie fra dag en, og dette ble tverrpolitisk godt forankret, forteller Hans Inge Myrvold (Sp), ordfører i Kvinnherad kommune.

- Vi ble invitert til å satse i Kvinnherad og ble tatt vel i mot. Kommunen, står som mange andre foran en utvikling der det vil være viktig å kunne kjøpe krevende tjenester. Samtidig har de frihet og fleksibilitet til å redusere etter behov, sier Roy Mowatt, regionleder Vest i Stendi.

Ordfører Hans Inge Myrvold (Sp) i Kvinnherad i Hardanger. Foto: NHO Service og Handel

Slik fant Kvæfjord en god løsning

Humana omsorg og assistanse er Kvæfjord kommunes største private arbeidsgiver (85 ansatte), om man ser bort i fra landbruk. Hvordan har de klart å sikre et godt samarbeid med det offentlige?

- Vi opplever her en privat aktør som har vist stor faglighet, med faste ansatte, tariffavtale og seriøs drift. Kommunen satt med en stor bygningsmasse som Humana har tatt i bruk på en god måte. Det fungere meget bra, sier Torbjørn Larsen (Ap), ordfører i Kvæfjord kommune.

- Vi er takknemlige for å kunne skape arbeidsplasser og gode tjenester i Kvæfjord. Kommunen har fått et mangfold av tjenester og det har skjedd på en god måte gjennom dialog, sier Bente Berg, regionsjef i Humana omsorg og assistanse.

Torbjørn Larsen (Ap), ordfører i Kvæfjord kommune. Foto: NHO Service og Handel