Rus – for brukere og pårørende

Stendi leverer et landsdekkende bo- og omsorgstilbud for personer som sliter med rusproblematikk. Les mer om våre boliger og hvordan vi bidrar til positiv endring.

Vårt tilbud til personer som sliter med rus strekker seg fra oppfølging hjemme hos brukeren, til boliger med LAR / aktiv rus og helt rusfrie boliger. Grunntanken er uansett at alle som ønsker endring, har en mulighet til å klare dette. 

Veien dit er sjelden enkel, men den blir enklere med tilpasset støtte – både faglig og individuell. Stendis fagpersoner tar utgangspunkt i dine behov og forutsetninger, og legger til rette for at du som beboer kan lykkes med de endringene du ønsker i ditt liv.

Hvem får plass i en Stendi-bolig?

Vi har botilbud over hele landet. Det er opp til hver enkel kommune å bestemme om en bruker skal bo hos Stendi. Dette er opp til hver enkelt kommunes behov, som for øvrig er de som bestemmer om en bruker skal bo hos Stendi. Våre boliger er forskjellige, og er rustet for å hjelpe én eller mange beboere under samme tak.

Boliger for aktiv rus / LAR

Dette er boliger tilpasset beboere som på grunn av motivasjon eller forutsetninger ikke kan leve et liv uten rusmidler. Stendi har ikke ansvar for å oppbevare eller distribuere rusmidler, eksempelvis til personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men samarbeider med medisinfaglig personell ved boligen.

Boligene med aktiv rus kan bidra til at beboeren får bedre kontroll / stabilisering av rusmiddelmisbruket. Her gir vi også hjelp til dagligdagse gjøremål, som klesvask og matlaging, i tillegg til oppfølging hos fastlege, advokat, DPS og lignende.

Botilbudet til de som vil leve rusfritt

Disse boligene tar hensyn til alle som ønsker et liv uten rusmidler, og legger til rette for dette gjennom å gi beboerne de verktøyene de trenger. I dette ligger botrening for en normal hverdag, i tillegg til hjelp til å skape et rusfritt sosialt nettverk. 

Her legges grunnlag for utdanning, jobb og fritid i et rusfritt miljø.

Oppfølging av Stendi i privat bolig

I tillegg til boliger med aktiv rus / LAR og rusfrie boliger, tilbyr Stendi også oppfølging av beboerne i sine egne hjem. Dette kan gjelde både før og etter behandling, og innebærer ofte hjelp til dagligdagse gjøremål i hjemmet. 

Stendis fagpersoner bidrar da ved å legge til rette for botrening, men støtter også ved å delta på sosiale aktiviteter hvis det er ønskelig.

Alle våre boliger er eneboliger, og innredet etter miljøterapeutiske hensyn. Du finner ingen boliger med institusjonspreg hos oss, på tross av at botilbudet varierer fra kommune til kommune. 

Slik jobber Stendi med rusomsorg

Selv om Stendi har boliger for aktiv rus og personer i legemiddelassistert rehabilitering, benytter vi oss ikke av medisinsk behandling. Vi jobber med målrettet miljøterapi, som tilpasses hver enkelt beboer. Hensikten er å skape positiv endring gjennom aktivisering.

En viktig del av behandlingen er aktiviteter og arbeidstrening. Dette brukes for å få tankene over på positive ting, men er også viktig for mestringsfølelse og relevant erfaring. Tilbudet er noe ulikt i de forskjellige boligene, men alle beboere har tilgang til nyttig arbeidstrening, eller avkoblende aktiviteter som friluftsliv, fritidsaktiviteter eller sosiale tiltak.

Hva er viktig for Stendis rusomsorg?

Vi skal først og fremst gi beboeren et trygt sted å bo, samtidig som man opplever forutsigbarhet og struktur. Dette sikrer vi med erfarne fagpersoner som alltid er til stede – gjerne de samme personene i flere dager av gangen gjennom medleverturnus. 

Videre hjelper vi beboeren med å få arbeidserfaring eller utdanning, og ikke minst en meningsfull fritid med et sosialt nettverk.

Ingen av våre boliger håndterer beboerens pengemidler, men hjelper til med å få oversikt over privatøkonomien og et avklart forhold til økonomisk situasjon. Fagpersonene hos Stendi bistår også i jobben med å skaffe et avklart forhold til familie og andre nære.

Vi jobber etter en felles visjon; gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Det betyr at alle våre beboere blir sett for den personen de er, og de får utnytte sine egenskaper og ressurser på den mest hensiktsmessige måten. 

På denne måten skaper Stendis personell, men mest av alt beboerne selv, solskinnshistorier hver eneste dag.

Skreddersydd omsorg

Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Ønsker du å ta en prat med oss? Ring oss, eller finn en kontaktperson i din kommune via knappen.