Demens – for brukere og pårørende

Demens er et voksende problem globalt, og her i Norge jobber både det offentlige og vi i Stendi med å tilpasse behandlingen til hver enkelt.

Mens det offentlige jobber med stadig bedre strategier for kunnskapsheving, forebygging og tidlige diagnoser, er Stendi Omsorgstjenester sitt tilbud normalt benyttet av personer med langt fremskreden demenssykdom. 

Plassering i en Stendi-bolig

Våre beboere blir som regel plassert hos oss av hjemkommunen, men vi får også en del henvendelser direkte fra pårørende. I all hovedsak er imidlertid Stendi et tilbud kommunene bruker som et tillegg til egne tilbud, og ikke i stedet for.

Hvem er våre brukere?

Personene vi jobber med er ofte yngre enn den gjennomsnittlige demens-rammede, og vi ser ofte utagerende oppførsel og språkbruk. Vi har erfaring med å levere et godt botilbud til personer innen alle de ulike formene for demens, som eksempelvis Alzheimers demens og frontotemporal demens. Dette innebærer også å forebygge farlige situasjoner, både for de ansatte og beboeren.

Hvem er i vårt team?

Stendi bemanner alle boliger med erfarne miljøterapeuter. Vi setter sammen et team for å kunne gi den beste mulige omsorgen, og alle i teamet har en relevant faglig bakgrunn. Stendis ansatte jobber dessuten med en felles visjon; å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen.

Slik jobber vi med omsorg for demente

Vi ser hele mennesket, og respekterer personens identitet gjennom hele sykdomsforløpet. Vårt mål er å sørge for selvstendighet så lenge som mulig, på de områdene i hverdagen hvor det er mulig. For å oppnå dette jobber vi med målrettet miljøterapi

Dette er en arbeidsmetode som legger til rette for at personen skal få bruke sine ressurser, oppleve mestring og ikke minst selvstendighet.

Det finnes ikke en bestemt demens-personlighet, men heller mennesker som alle har sine unike personligheter, med minner og erfaringer fra et levd liv. Dette respekterer vi, men også bruker som et utgangspunkt for behandling i alle våre boliger.

Trygge og rolige boliger

Alle våre boliger for personer med demens skal oppleves som en privat bolig. De er innredet og møblert på måter som minimerer følelsen av institusjon. Boligene er fullt utstyrt i regi av Stendi, men de kan også innredes etter behov og ønsker fra beboer eller pårørende.

Her er det både private rom hvor brukeren kan trekke seg tilbake, og fellesarealer med muligheter for å være sosial. Alle boliger skal oppleves som rolige og trygge, og det skal alltid være personale til stede i fellesarealet. 

Som en del av miljøterapien har Stendis personale medleverturnus. En slik turnus betyr at vi tilbringer flere døgn i boligen, eller i nær tilknytning til den, før neste skift tar over. På denne måten sikrer vi trygge og rolige forhold, nettopp ved at beboeren opplever så få forstyrrende forandringer som mulig.

Tilpassede aktiviteter

På tvers av behandlingsområdene til Stendi tilbyr vi spesialtilpassede aktiviteter og opplevelser. Her jobber vi for å legge til rette med aktiviteter som passer til beboerens sykdomsforløp, og sørge for at vedkommende opplever mestring og glede i positive og meningsfulle hverdager. 

Stendi har en rekke samarbeid med lokale aktører, og i tillegg til aktiviteter finner våre beboere også tilbud innen eksempelvis sanserom og musikkterapi.

Personsentrert omsorg basert på behov

Stendi jobber mye med kartlegging av beboerens behov, og det starter allerede før vårt første møte. Deretter evaluerer vi fortløpende, med oppdatert kartlegging, og tilpasser botilbud, omsorg og miljøterapi basert på behovene. 

Personer med demens har også en utvikling, og det er avgjørende for omsorgen vi gir at vi følger beboeren gjennom sykdomsprosessen. Kontinuerlig tilrettelegging og forskningsbasert behandling er viktige faktorer i dette. 

Beboer, pårørende og ansatte kan hele tiden være trygg på at man er i de beste hender hos oss i Stendi.