Flere hundre barn står uten et trygt hjem i Norge. Vi trenger flere omsorgsfulle familie- og beredskapshjem som kan gi barn og ungdom trygge rammer, og en stabil og god oppvekst.

Ta kontakt

Digitalt infomøte:

24. august 2022

Vil du vite mer om det å være familiehjem eller beredskapshjem i Stendi?

Bli familiehjem eller beredskapshjem

Et familiehjem tar seg av de barna og ungdommene som trenger det mest. Dette innebærer tidvis veldig krevende omsorgsoppgaver, og krever et brennende engasjement for å utgjøre en positiv forskjell i noens liv.

Les mer her

Info for oppdragsgivere

Her kan du kontakte oss, lese om hva vi kan tilby barnevernstjenesten i din kommune og få en introduksjon til hvordan vi jobber med vårt viktige samfunnsoppdrag: Å utgjøre en positiv forskjell for sårbare barn og unge.

Les mer her

Hvem er fagkonsulentene?

Et av de viktigste særtrekkene ved å familiehjem for Stendi, er den tette oppfølgingen du får fra våre fagkonsulenter. Lær om hvordan de jobber, og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Les mer her
illustrasjonsbilde av en fosterforelder som snakker med en fagkonsulent på telefonen

Vårt faggrunnlag

Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt fosterhjemsarbeid, og legger til rette for et helhetlig samarbeid med våre familie- og beredskapshjem.

Les mer her

Ofte stilte spørsmål

Hva er et familiehjem? Hva kreves av fosterforeldre? Hva får man i lønn? Må man slutte i jobben? Får man noe veiledning? Det er mange som stiller gode spørsmål. Her har vi svart på de vanligste.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut