Flere hundre barn står uten et trygt hjem i Norge. Vi trenger flere omsorgsfulle familie- og beredskapshjem som kan gi barn og ungdom trygge rammer, og en stabil og god oppvekst.

Ta kontakt

Har du plass til en til?

Vil du åpne hjemmet ditt for et barn eller en ungdom som trenger omsorg og gode rutiner? Ta vår uforpliktende test for å se om det er deg - eller dere - vi leter etter.

Familiehjem

Et familiehjem er et forsterket fosterhjem som tar imot barn eller ungdom med stort behov for omsorg og forutsigbare rammer, og som blir boende over lengre tid. Som fosterforelder blir du frikjøpt fra dine jobbforpliktelser for å kunne ivareta den som flytter inn på best mulig måte.

Les mer her

Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et forsterket fosterhjem som tar imot barn og unge i akutte situasjoner. Plasseringene er midlertidige, i påvente av en langvarig omsorgsløsning. Fostermor eller fosterfar er hjemme på heltid for å ta vare på den eller de som trenger et trygt sted å være.

Les mer her

Om vårt fosterhjemsarbeid

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i snart 30 år. Fordi vi vet at alle mennesker er forskjellige, har vi siden starten i 1991 jobbet for å skape gode omsorgsløsninger.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut