Her finner du pressekontakter tilknyttet Stendi, på tvers av våre tjenesteområder: Fosterhjem, barnevern, heldøgns omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), eldreomsorg, seniorleiligheter og hjemmetjenester.

Administrerende direktør

Ingvild Kristiansen

ingvild.kristiansen@stendi.no

Pressekontakt

Marte Snoen

+47 913 38 779

marte.snoen@stendi.no

Kommunikasjonsdirektør

Julie C. Borchgrevink

+47 994 76 635

julie.borchgrevink@stendi.no

I foreldrepermisjon til mars 2020

Markedssjef

Sigrun Therese Rønbeck

+47 932 19 032

sigrun.therese.ronbeck@stendi.no