Funksjonsassistanse

Med funksjonsassistanse kan du få innvilget bistand på arbeidsplassen, slik at du kan være i jobb på lik linje med alle andre.

Kvinne i rullestol underviser en klasse med hjelp fra sin assistent i Stendi.

For mange mennesker med funksjonsnedsettelser er funksjonsassistanse helt avgjørende for å kunne jobbe.

En funksjonsassistent kan bistå deg på ulike måter i løpet av arbeidsdagen, under din arbeidsledelse. Noen trenger bistand til å lese eller skrive, andre har bruk for transport til og fra møter eller arbeidssted. Trenger du bistand ved måltider, eller har behov for ledsager på jobbreiser, vil en funksjonsassistent kunne bistå. Dette skiller seg derfor fra vanlig BPA for voksne og barn.

Stendi Assistanse har god erfaring med å integrere funksjonsassistanse inn i eksisterende BPA-ordninger. Vi er svært engasjerte i feltet inkluderende arbeidsliv, og jobber målrettet for å få flere funksjonshemmede i jobb.

ikon som viser til viktig informasjon

Visste du at arbeidsgivere, ifølge arbeidsmiljøloven, skal tilrettelegge arbeidsplassen, slik at også funksjonshemmede kan begynne i ledige stillinger?

Du er en viktig ressurs

Det som skal til er ofte bare god nok tilrettelegging, og stadig flere arbeidsgivere er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi tar ansvaret for rapportering til NAV, slik at våre kunder kan fokusere på å være gode arbeidsledere – og arbeidstakere. Kanskje kan du også være en bidragsyter i samfunnet?

Søknad gjennom NAV

Arbeidstakere og jobbsøkere sender søknad om funksjonsassistanse til NAV. De lærer opp sine assistenter, og er deres arbeidsleder. Det er arbeidsleder selv som administrerer timeforbruket i henhold til vedtaket.

Mer info om funksjonsassistanse finner du på NAVs nettsider

BPA-telefonen

Har du spørsmål om BPA?

Stendi Assistanse har mer enn 10 års erfaring med å skreddersy smidige BPA-løsninger. Kan vi svare på alt? Ja, det vil vi ydmykt påstå. Ring oss gjerne – det er helt uforpliktende!