BPA for voksne

Mennesker med funksjonsnedsettelse og langvarig assistansebehov har rett til å være sjef i eget liv. Stendi Assistanse har god erfaring med å legge opp smidige og tilpassede BPA-løsninger, slik at livet kan leves til det fulle!

Ung kvinne i hvit genser med kule briller

Vi vet at ingen er mer egnet til å styre ditt eget liv, enn deg selv. 

Brukerstyrt personlig assistanse er en lovfestet rettighet som gir mennesker med langvarig behov for bistand reell frihet til å leve slik de vil. Gjennom BPA-ordningen rekrutteres assistenter, som bistår med det som trengs.

ikon for sitat

Uansett hva slags funksjonsnedsettelse du har, skal du få oppleve frihet, selvstendighet og spontanitet. BPA gjør det mulig!

Vil du vite om du har lovfestet rett til BPA? Ta testen vår! 

Arbeidsleder – sjef i eget liv

Med større grad av frihet og styring, tar du selv rollen som arbeidsleder og bestemmer hva slags assistanse du trenger. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg personlig frihet, forutsigbarhet og en meningsfull hverdag, hvor du bestemmer. Stendi Assistanse leverer BPA-tjenester i over 120 kommuner over hele landet, så sjansen er god for at det også gjelder i din kommune.

Visste du at Stendi Assistanse også leverer BPA-tjenester for barn?     

Ung mann i rullestol sammen med en Stendi assistent.Ung man i rullestol ut på café med sin personlig assistent fra Stendi.

Som arbeidsleder bestemmer du selv når, hvor og hva slags assistanse du trenger.

Å være arbeidsleder er en ansvarsfull jobb. Det kan sammenliknes med å drive en liten bedrift – du har HMS-ansvar, du må passe på arbeidstidsbestemmelser, du må være rettferdig, inkluderende, sette opp turnuser, godkjenne lønn.

Dette må du mestre som arbeidsleder, men ansvaret du har gir deg også en ubetalelig frihet. Og det er vår oppgave å gjøre deg rustet for jobben. 

Stendi anbefaler arbeidsledere å lese hva Helsedirektoratet skriver om BPA: Kommunens plikter og brukernes rettigheter    

BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) handler om å gi alle friheten til å leve så normalt som mulig, og benytte ressursene de innehar.

Fordeler med BPA fra Stendi 

Alltid tilgjengelig
Vårt BPA-team brenner for ordningen. Dette er personer med masse erfaring og kunnskap som er tilgjengelig for deg på vår veiledningstelefon – 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

Vi ser hele mennesket
Alle mennesker er forskjellige. Vi vet at en god BPA må tilpasses deg og dine behov, derfor strekker vi oss etter å være landets mest smidige BPA-leverandør.

Du blir en proff arbeidsleder
Vi ønsker å gjøre deg til en super arbeidsleder, med enkle registreringsløsninger og gode vilkår for dine assistenter. Et sunt arbeidsklima er viktig for en langsiktig og god BPA.

Ønsker du å bli kunde av Stendi Assistanse? Ta kontakt med oss i dag.

Kvinne i rullestol underviser fremtidige Stendi assistenter.Engasjert kvinne i rullestol forklarer hva som står på tavlen.

Funksjonsassistanse er et tilbud for deg som ønsker å jobbe på lik linje med andre. Det handler om å føle seg nyttig, og å være en bidragsyter i samfunnet.

BPA - en historie om likeverd og solidaritet

BPA-ordningen har sitt utspring fra borgerrettsforkjemperen Edward V. Roberts. Han fikk påvist polio i en tidlig alder, og ble lam fra halsen og ned. Roberts har uttalt i intervjuer at han først bare ønsket å gi opp, at han prøvde å sulte seg i hjel, men etter hvert kom vendepunktet der han så mulighet til å fullføre skolegang, studere og leve et selvstendig liv. 

Roberts fikk bistand fra delstaten California, men den var ikke tilpasset hans behov. Han mente at han var fysisk funksjonsnedsatt – ikke psykisk – så han klarte fint å ha ansvar for eget liv. Etter en lang kamp fikk han bevilget penger til å organisere tjenesten selv. Det var ikke mye penger Robert fikk til rådighet, så de han hadde råd til å ansette var datidens lavtlønnede grupper som tidligere straffedømte, hippier, militærnektere og lignende.

Ved å ansette de, følte han seg som en likeverdig person. Dette var mennesker som ikke dømte Roberts, men som brydde seg om han som menneske. Erfaringen la fundamentet for Independent Living-bevegelsen, og mye av det som er grunnpilaren i dagens BPA-ordning.

Roberts fullførte sin mastergrad i statsvitenskap ved University of California i 1966.

Lovfestet rett til BPA

Har du rett til BPA?

Ta testen vår, og finn ut om du har en lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse.