Lønn for BPA-assistenter

Vi tilbyr konkurransedyktig tarifflønn, pensjonsordning, forsikring og gode og ordnede arbeidsvilkår for våre ansatte.

 

Våre BPA-assistenter har tariffavtale, etter hovedavtale mellom LO og NHO og særavtale med Parat og FO/Fagforbundet. Dette betyr at våre assistenter er garantert en minimumslønn, som per november 2020 er på 184,30 kroner i timen.

Ta testen vår for å se om du også kan passe som personlig assistent

God ansiennitetsberegning

Hos oss får assistentene automatisk åtte års ansiennitet når de starter opp. I tillegg regnes all arbeidserfaring fra fylte 18 år som ansiennitet, inkludert verneplikt, foreldrepermisjon og annet omsorgsarbeid. 

Timelønn for assistenter:

  • 8 års ansiennitet – 184,30 kroner 
  • 10 års ansiennitet – 198,06 kroner
  • 15 års ansiennitet – 205,46 kroner
  • 20 års ansiennitet – 211,81 kroner

Tilleggssatser

  • Kveldsstillegg (Kl. 17-20): 50 kroner per time
  • Nattillegg (Kl. 20.00-06.00): 45 prosent av grunnlønn
  • Helgetillegg (lørdag og søndag): 40 kroner per time 
  • Helligdag: 100 prosent av grunnlønn
  • Overtid Kl. 20-06:100 prosent av grunnlønn 
  • Overtid Kl. 06-20: 50 prosent av grunnlønn

Pensjon og forsikring

Stendi Assistanse har innskuddsbasert pensjon gjennom Storebrand. Hver måned blir det satt inn 5,54 av lønn. Assistenten blir trukket 2 % og arbeidsgiver betaler 3,54%.

Assistenter er automatisk forsikret på jobb innenlands. På jobb utenlands dekker vi reiseforsikring for enkeltreise dersom assistenter ikke selv har årlig reiseforsikring.  

Ta kontakt

Dersom henvendelsen gjelder søknad om jobb som BPA-assistent, ber vi deg om å ta testen vår først, og fylle ut kontaktskjemaet du finner på slutten av testen. Jobbsøknader som sendes inn via dette skjemaet vil ikke bli håndtert. Du finner testen på denne lenken.

* Feltet må fylles ut