Arendalsuka 2021

Onsdag 18. august setter Stendi fosterhjemstematikk og eldreomsorg på agendaen. Møt oss hos Kirkens Bymisjon eller se våre digitale sendinger live og gratis her.

Kan fosterhjem forhindre overgrep mot barn?

Onsdag 18. august kl. 15:00

Kan unik spisskompetanse kombinert med god omsorg forebygge problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom? Vi tar samtalen i Arendal.

Se sendingen her

Fremtidens eldreomsorg – trenger vi private aktører?

Onsdag 18. august kl. 16:15

Eldrebølgen kommer. Er det da fornuftig å forkaste den verdifulle og 20 år lange erfaringen som private aktører har opparbeidet seg? Dette ser vi nærmere på under Arendalsuka.

Se sendingen her
Eldre personer som spiller boccia